Foredrag

                                                   For foreldre

Kanskje mer enn noensinne har foreldre følt seg alene og dermed usikre i oppdragelsen av sine barn. Det er ikke lenger sterke felles konvensjoner som styrer barneoppdragelsen, et overordnet skikk og bruk som alle føyer seg etter og kan regne med at andre følger opp. Istedenfor står man overfor en stadig flom av gode råd som like gjerne kan slå hverandre ihjel som å støtte hverandre. Det finnes knapt en småbarnsmor eller -far som ikke har dårlig samvittighet fordi hun eller han enten er i arbeid og velger barnehagen eller det blir hjemme og passer barnet selv. 

Da trengs det inspirasjon og støtte. Støtte til å bygge opp en god selvtillit som oppdrager og inspirasjon til å finne kreative veier til å gjøre foreldrehverdagen rik og givende. 

Jeg vil yte mitt til begge deler.

                                     For førskolelærere og lærere

Ved siden av undervisning på Høyskolen og i ulike lærerseminarier (Slovenia, Island) og Kurse i regi av foreldreakademiet holder jeg foredrag og seminarier for førskolelærere og lærere. Viktige emner jeg ofte blir bedt om å ta opp er samarbeidet med foreldrene, ungdomspedagogikk og fenomenologisk naturfagsundervisning. Det overordnede målet er å belive undervisningen og forholdet mellom yrkespedagoger og foreldrene, eller - for å bruke ordene til Ann-Kristin Wang - å marinere hverandre.

Hvis du er interessert i et foredrag må du gjerne kontakte meg. På siden "Hvor er han i tiden fremover" vil du finne når jeg har muligheten til å komme - og når ikke!