Foreldreakademiet

Til mine viktigste arbeidsområder hører foreldreakademiet.

                                            Kurs for foreldre...

Steinerskolenes Foreldreforbund og Rudolf Steinerhøyskolen har i samarbeid utviklet et kurskonsept som har fått navnet Foreldreakademiet.  Akademiets kurser har som hensikt å hjelpe foreldrene med oppdrageroppgaven. Kursen føyer seg - ved siden av arbeidet rundt barna (foreldresamtaler, foreldremøter i barnehagegrupper eller klasser) og arbeidet rundt institusjonen (dugnader, representasjonsorganer) - som et tredje ledd inn i samarbeidet mellom yrkespedagoger og foreldre. 

Innholdet består i å øke innsikt i og forståelse for barns og ungdoms utvikling, både individuelt og aldersbetinget. Dette skjer gjennom  foredrag, iakttakelsesøvelser og samtaler. Kursene har ikke til hensikt å gi foreldre fasitsvar, men å dyktiggjøre dem til å kunne foreta sine egne valg på et best mulig kunnskapsmessig grunnlag. 

Det er et mål i kurset at samtalen skjer i respekt for at foreldre tenker og handler ulikt og at deres valg ikke møtes med fordommer og fordømmelse. Varme og humor er derfor uunnværlige ingredienser i foreldreakademiets kurser.

Et kurs strekker seg vanligvis over fire kurskvelder á 3 timer, med en ukes pause (øvingstid) mellom hver kursøkt. (Flere steder har kursene blitt utvidet på deltakernes anmodning.)

På ønske fra deltakerne kan enkelte kurs konsentrere seg om en mer avgrenset aldersgruppe som for eksempel puberteten eller førskolealderen.

Hvis du er interessert i et foreldrekurs må du gjerne kontakte meg. På siden "Hvor er han i tiden fremover" vil du finne når jeg har muligheten til å komme - og når ikke!

                                       ...og for besteforeldre

Som et nytt forsøk gjennomfører jeg i samarbeid med fortelleren Anne Mette Stabel to små kurs for besteforeldre under tittelen "Fortell fra dengang du var liten...". Hvert kurs går over to kvelder med en ukes mellomrom og gir både et innblikk i moderne barns og foreldres utfordringer og - mest av alt - en øvelse i å fortelle historier fra sine egne liv.

Kurset på to kvelder koster kr. 900.-. Man kan enten påmelde seg selv eller bestille gavekort for et kurs à to kvelder.

Kursene vil bli gjennomført i april. Nærmere dato kommer senere.

Begge kurs holdes på Rudolf Steinerhøyskolen, Professor Dahlsgate 30, 0260 Oslo

Det er et begrenset antall plasser (20 på hvert kurs). Kontakt meg derfor for nærmere avtale.