Med hjertet i skolen

                                 Lesebok i pedagogikk for foreldre

Godi Keller legger her frem en bok som beskriver et personlig møte med en pedagogikk og hans egne refleksjoner over spørsmål som angår alle foreldre, ikke bare de som velger å ha barna sine på steinerskole. Opplevelser fra hans tid på barnehjem i Sveits, andre barndomsopplevelser og mange erfaringer fra egen lærervirksomhet gjør denne boken levende og engasjerende. Det er lett for foreldre å kjenne seg igjen, og Keller behandler til dels alvorlige spørsmål med varme og humor.


Boken er ikke en utfyllende fremstilling av steinerpedagogikken, men gir i sitt emnevalg innblikk i dens viktigste elementer. Keller begynner med tanker rundt skole og ideologi, ser deretter på barnet og ungdommen i sin utvikling, på skolens møte med eleven, på læreren og til slutt på foreldrene, de utfordringene de møter i vår tid og deres forhold til skolen, hvilke krav de kan - og bør stille - og hvordan de kan bidra til å gjøre barnas skolegang til en god og konstruktiv fase i deres liv.OBS! Boken er nå å få kjøpt på svensk.  

"Med hjärtat i skolan" fåes for SEK. 140.- ved bestilling på 

http://www.waldorf.se